Poslovni prostori

Продајем у Врбањи стамбено пословни објекат са грађевинском дозволом, 1/1

065785526

Издајем два локала у Обилићеву, код "Мог маркета", хитно и повољно

065636545

Издајем пословни простор за канцеларије или представништва са свим инсталацијама за рад, ул. Масарикова 13, Нова варош

051311865