Poslovni prostori

Продајем у Врбањи стамбено пословни објекат са грађевинском дозволом, 1/1

065785526

Продајем комплетну аутомаханичарску радионицу за поправак путничких возила са дијаловима

051214470

Издајем пословни простор од 15,5 м2, ул. Светог Саве бр. 64

065512186

Издајем пословни простор 40м2 у улици Шоше Мажара бр. 4.

051467209

Издајем пословни простор у центру града, 80 м2, Васе Пелагића код "Микрофина", паркинг, централно гријање, погодно за бирое и салоне

065760783

Издајем пословни простор, за канцеларије или представништва са свим инсталацијама за рад, ул. Масарикова 13, Нова варош

051311865

Издајем пословни простор за фитнес или спортску школу

065922991