Upustvo za slanje malog oglasa

Pravila

Dužina vašeg oglasa ne smije da prelazi 150 slovnih mjesta, s tim da ne koristite skraćenice i obavezno koristite razmake između riječi i zareza.

Oglas za rubriku „lični kontakti“ predaje se u službi oglasa, lično uz obaveznu legitimaciju.