Impresum

Akcionarsko društvo za informativnu, izdavačku i grafičku djelatnost
GLAS SRPSKE A.D Banja Luka

Adresa

Skendera Kulenovića 93
78000, Banja Luka,
Matični broj: 1-13290-00
JIB: 4401702350009
Broj računa: Nova Banka 5550070052483756

Uprava

BORIS DMITRAŠINOVIĆ, generalni direktor
Tel: 00387 51 231 077
Fax: 00387 51 231 088
@: direktor@glassrpske.com
Borjana Radmanović-Petrović, glavni i odgovorni urednika
Tel: 00387 51 342 900
Fax: 00387 51 342 910
@: sekretar@glassrpske.com
STANKO SMOLJANOVIĆ, urednik web izdanja
Tel: 00387 51 331 819
@:glassrpske@gmail.com

Marketing

Sandra Vrbovčan, referent prodaje oglasnog prostora
Tel:/ +387 65 850 449
Fax: 00387 51 231 080
@:marketing@glassrpske.com
Nataša Ališa, referent prodaje oglasnog prostora
Tel: +387 66 117 748
Fax: 00387 51 231 080
@:oglasi@glassrpske.com
Sanda Dmitrović, Mali oglasi
Tel:/ 00387 51 223 210
Fax: 00387 051 223 211
@:fotosicitulje@gmail.com
Petra Ivić, rukovodilac Sajma Knjige
Tel:/ 00387 51 231 041
mob: 00387 66 706 364
Fax: 00387 51 231 080
@:ivicp@glassrpske.com
Milka Dopuđa i Gordana Krupljanin, In memoriam (čitulje)
Tel: +387 51 223 210
Fax: 00387 51 223 211
@:fotosicitulje@gmail.com