Grobna mjesta

Продајем гробно мјесто двојку, бетонско, на гробљу "Огњена Марија" - Доњи Дракулић, код капеле

065919895

Продајем више гробних мјеста на гробљу "Свети Пантелија" - Борик

065980536

Продајем гробна мјеста на Градском гробљу - Побрђе, на парцели три - једно гробно мјесто и на парцели четири - два гробна мјеста

051200029, 065622933

Продајем бетонску гробницу (четворку) на Ченића гробљу

065057536

Продајем гробницу на гробљу "Свети Пантелија"

065917460, 066462076

Продајем гробницу са три гробна мјеста на гробљу "Свети Пантелија" у Борику

051354507, 065868933

Продајем гробницу шестицу на новом дијелу Ребровачког гробља, са плочама и урађеном хидроизолацијом, обложена квалитетним црним мермером

065701887

Продајем бетонску породичну гробницу шестицу, гробље "Свети Пантелија" у Борику

065546272

Продајем бетонску гробницу (тројка) на гробљу "Свети Пантелија"

065799138